10/09/2020

Miki Imai "Elfin" (1987) -City Pop-Label : For Life Records


Japon 01 - どしゃ降りWonderland (Masami Tozama & Satoshi Takebe)
02 - ポールポジション (Masami Tozama & Hideya Nakazaki)
03 - クラブ・ロンリーハーツ・エキゾティカ (Masami Tozama & Hideya Nakazaki)
04 - 思いだしただけ (Masami Tozama & Jun Sato)
05 - ふたりでスプラッシュ (Masami Tozama & Satoshi Takebe)
06 - ラスト・シークエンス (Keiko Aoki & Jun Sato)
07 - Sayonara の行方 (Keiko Aoki & Ken Sato)
08 - 光の夢 (Junko Sato & Kyohei Tsutsumi)
09 - Elfin (Miki Imai & Toru Yamazaki)
10 - 野性の風 (Masumi Kawamura & Kyohei Tsutsumi)


Directed by :
Nao Matsuda (For Life Records Inc.)
Takamaru Nishijima (NTV-Music)
Meiri Kambayashi (GEIEI)
Assistant Directed by Naoyuki Minami (For Life Records Inc.)
Recording Engineered by :
Kunihiko Shimizu (Mixer's Lab)
Chuji Satoh (Mixer's Lab)
Mizuo Miura (Mixer's Lab)
Yoshinori Waraya (Sound Inn st.)
Hideaki Nojima (Kannonzaki Marine st.)
Recording Studio at Sound Inn st. KRS st. Kannonzaki Marine st.
Recording Co-ordinated by :
Satoru Chonan (Leon Company)
Youichi Aikawa (Sound Inn st.)
Hitoshi Shishido (Kannonzaki Marine st.)
Toshio Yokota (For Life Records Inc.)
Yasuyuki Hirata (For Life Records Inc.)

Musicians :
Unknow